Szakkörök Nyomtat

 

1.6.1 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
A tanórán történő differenciált oktatáson túl, ennek lehetőségei a képességfejlesztő szakkörök. Iskolánkban évek óta 15-18 különböző szakkör működik, melyre a tárgyi (eszközellátottság) illetve személyi feltétel adott.
- Matematika szakkör 1-8. osztályig
- Természetvédelmi szakkör alsósoknak (2., 3.,4. évfolyam )és felsősöknek (5.,6.,7.,8. évfolyamon)
- Biológia szakkör, Földrajz szakkör
- Informatika alsó tagozat – felső tagozat
- Magyar és matematika középiskolára előkészítő
9
- Magyar és matematika felzárkóztatás alsó és felső tagozaton évfolyamonként és osztályonként
- Magyar és matematika korrepetálás alsó és felső tagozaton évfolyamonként és osztályonként
- Kémia felső tagozat - Rajz alsó – felső tagozat (évfolyamonként és csoportonként) - Idegen nyelv alsó és felső tagozat (évfolyamonként és csoportonként)
- Fizika felső tagozat
- Ének- és zenekari alsó – felső tagozat
- Ritmusgyakorlatok
- Zeneszakkör alsó és felső tagozat
- Gitár szakkör
- Irodalmi, dráma és színjátszó vegyesen (alsó, felső)
- Kézműves szakkör alsó- és felső tagozaton évfolyamonként
- Ugrókötél szakkör
- Kölyökatlétika
- Atlétika, kosár-, kézi- röplabda, labdarúgás, játékos sportfoglalkozás, futsal, tánc, torna
A szakköri foglalkozások a jelentkezők számától függően akár több csoportban és órában is tarthatók.
Fontos feladat a lehetőségekről a tanulókat és azok szüleit tájékoztatni. Ez a tanévnyitón az első tanítási napon illetve az első szülői értekezleten megtörténik.
A tehetséggondozás másik fontos formája iskolánkban a házi tanulmányi versenyekre történő felkészítés, illetve az ott eredményesen szereplő tanulók más iskolák által meghirdetett, illetve hivatalos megyei tanulmányi versenyeken való indítása.
A sport területén is gondot fordítunk a tehetségek felkutatására, képességeik fejlesztésére. Sportolási lehetőségek: kosárlabda, atlétika, kézilabda, alsós játékos sportfoglalkozás, valamint